Gói BIG Vinaphone

Trải nghiệm gói BIG90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 4,8 GB
 • Soạn: DATA BIG90 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Soạn: DATA BIG120 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG200

 • Giá cước: 200.000đ
 • Data tốc độ cao: 22 GB
 • Soạn: DATA BIG200 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG300

 • Giá cước: 300.000đ
 • Data tốc độ cao: 36 GB
 • Soạn: DATA BIG300 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói MAX Vinaphone

Trải nghiệm gói MAX100

 • Giá cước: 100.000đ
 • Data tốc độ cao: 3.8 GB
 • Soạn: DATA MAX100 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói D60G

 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 5.8 GB
 • Soạn: DATA D60G Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói D30P

 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 15 GB
 • Soạn: DATA D30P Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói D30G

 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Soạn: DATA D30G Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày