Gói cước 4G VinaPhone 1 ngày, tháng năm ưu đãi 2024

Khi đăng ký gói cước 4G Vinaphone có chu kỳ 30 ngày trở lên (ví dụ như gói : VD90, VD120N, BM120, D159V, D169G...) khi đăng ký mới sẽ có cam kết thời gian sử dụng, không được chuyển mạng giữ số (cam kết không MNP): 18 tháng kể từ ngày đăng ký

BIG90

Dung lượng 30GB
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA BIG90 gửi 1543
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

- Hết lưu lượng ngừng truy cập.

Đăng ký

VD90

Dung lượng 45GB
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA VD90 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Mien phi cuoc goi di dong noi mang VNP<=10 phut (1500 phut) + 30 phut goi ngoai mang + 1GB Data/ngay

Đăng ký

BIG120

Dung lượng 90GB
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA BIG120 gửi 1543
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

- Hết lưu lượng ngừng truy cập.

Đăng ký

D169G

Dung lượng 210GB
Giá cước 169.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA D169G gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 7GB/ ngày
+Miễn phí 2000 phút gọi nội mạng
+150 phút gọi ngoại mạng

Đăng ký

D159V

Dung lượng 6GB/ ngày
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA VD120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 6GB Data/ngay
+Mien phi 1500p goi noi mang + 200p goi di dong ngoai mang + 200 SMS noi mang + Xem truyen hinh MyTV

Đăng ký

MAX200

Dung lượng 60GB
Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA MAX200 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Hết tốc độ cao hạ băng thông. Miễn cước phát sinh.

Đăng ký

BIG200

Dung lượng 4GB/ Ngày
Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA BIG200 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- Hết lưu lượng ngừng truy cập.

Đăng ký

VD120N

Dung lượng 45GB+ 1550 phút
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA VD120N gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 1,5GB Data/ngay
+ Miễn phí gọi nội mạng VNP<=10 phut (1500 phut) + 50 phut ngoại mạng

Đăng ký

1YOLO125V

Dung lượng 7GB/ ngày
Giá cước 125.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA 1YOLO125V gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

7GB/ ngày + MyTV addon VTVcab (hơn 140 kenh truyen hinh bao gom chum kenh VTVcab)

Đăng ký

BM120

Dung lượng 45GB+ Gọi thoại
Giá cước 120.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA BM120 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 1,5GB Data/ngày
+Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10p (tối đa 1500 p) +30p gọi ngoại mạng
+ Miễn phí data truy cập Kaspersky Internet Security

Đăng ký

BIG300

Dung lượng 6GB/ngày
Giá cước 300.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA BIG300 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

- Nhận 6GB/ngày tốc độ cao
- Hết lưu lượng ngừng truy cập.

Đăng ký

DT30

Dung lượng 7GB
Giá cước 30.000đ/7 ngày
Cú pháp DATA DT30 gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Có 7GB tốc độ cao dùng trong 7 ngày

Đăng ký

D199G

Dung lượng 8GB/ ngày
Giá cước 199.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA D199G gửi 1543
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

+ 8GB/ Ngày
+2000 phut noi mang VNP
+ 250 ph ngoai mang

Đăng ký

Ghi chú : Gói cước 4G Vinaphone ưu đãi theo tháng