Gói cước sim Hey

Gói cước hấp dẫn dành riêng cho sim Hey VinaPhone

Để đăng ký gói HEY soạn : DATA [tên gói] gửi 1543

Để hủy gói HEY bạn soạn : HUY [tên gói] Y gửi 900

Muốn đăng ký được gói cước mới, bạn cần hủy gói cước hiện tại đang dùng đi nhé

HEY90

Dung lượng + 5GB tốc độ cao +1000 phút nội mạng + Miễn phí 20 phút gọi ngoại mạng.
Giá cước 90.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA HEY90 gửi 1543
Cước phát sinh 75đ/50KB
Đăng ký

HEY125

Dung lượng + 7GB tốc độ cao +1500 phút nội mạng + Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.
Giá cước 125.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA HEY125 gửi 1543
Cước phát sinh 75đ/50KB
Đăng ký

HEY145

Dung lượng + 8GB tốc độ cao +1500 phút nội mạng + Miễn phí 70 phút gọi ngoại mạng.
Giá cước 145.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA HEY145 gửi 1543
Cước phát sinh 75đ/50KB
Đăng ký

HEY195

Dung lượng + 9GB tốc độ cao +2000 phút nội mạng + Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng.
Giá cước 195.000đ/30 ngày
Cú pháp DATA HEY195 gửi 1543
Cước phát sinh 75đ/50KB
Đăng ký

Ghi chú : Không có