Gói cước 3G dùng 6 tháng tiết kiệm 10%

Gói cước 6 tháng Vinaphone giá rẻ hơn, mua 5 tháng được tặng 1 tháng

6TBIG70

Dung lượng 4,8GB/ tháng
Giá cước 350.000đ/180 ngày
Cú pháp DATA 6TBIG70 gửi 1543
Cước phát sinh 75đ/50kb
Chú thích

Gói BIG70 dùng trong 6 tháng.

Đăng ký

6TBIG90

Dung lượng 7,2GB/ tháng
Giá cước 450.000đ/180 ngày
Cú pháp DATA 6TBIG90 gửi 1543
Cước phát sinh 75đ/50kb
Chú thích

Gói BIG90 dùng trong 6 tháng.

Đăng ký

6TBIG200

Dung lượng 22 GB/ tháng
Giá cước 1.000.000đ/180 ngày
Cú pháp DATA 6TBIG200 gửi 1543
Cước phát sinh 75đ/50kb
Chú thích

Gói BIG200 dùng trong 6 tháng.

Đăng ký

6TMAX

Dung lượng 3.8GB/ tháng
Giá cước 350.000đ/180 ngày
Cú pháp DATA 6TMAX gửi 1543
Cước phát sinh Miễn cước phát sinh
Chú thích

Gói MAX dùng trong 6 tháng.

Đăng ký

6TMAX100

Dung lượng 5.8 GB/ tháng
Giá cước 500.000đ/180 ngày
Cú pháp DATA 6TMAX100 gửi 1543
Cước phát sinh Miễn phí cước phát sinh
Chú thích

Gói MAX100 dùng trong 6 tháng.

Đăng ký

Ghi chú : Không có