Gói BIG Vinaphone

Trải nghiệm gói BIG90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 4,8 GB
 • Soạn: DATA BIG90 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Soạn: DATA BIG120 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG200

 • Giá cước: 200.000đ
 • Data tốc độ cao: 22 GB
 • Soạn: DATA BIG200 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG300

 • Giá cước: 300.000đ
 • Data tốc độ cao: 36 GB
 • Soạn: DATA BIG300 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói MAX Vinaphone

Trải nghiệm gói VD90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 3.8 GB
 • Soạn: DATA VD90 Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói D159V

 • Giá cước: 159.000đ
 • Data tốc độ cao: 5.8 GB
 • Soạn: DATA D159V Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói D169G

 • Giá cước: 169.000đ
 • Data tốc độ cao: 15 GB
 • Soạn: DATA D169G Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói 1YOLO125V

 • Giá cước: 125.000đ
 • Data tốc độ cao: 30 GB
 • Soạn: DATA 1YOLO125V Gửi 1543
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày